Consultanță, asistență juridică, reprezentare, redactare acte în litigii precum:

  • Divorț
  • Pensie de întreținere (alimentară)
  • Exercitarea autorității părintești
  • Program de vizitare minori
  • Stabilire locuință minori
  • Ordin de protecție
  • Suplinire acord părinte (în caz de refuz eliberare pașaport, refuz acordare tratament medical, refuz înscriere unitate de învățământ)
  • Instituirea curatelei
  • Punerea sub interdicție