Asistență juridică și reprezentare în litigii, precum:

  • Acțiuni privind dreptul de proprietate
  • Acțiuni privind posesia
  • Acțiuni privind dezmembrămintele dreptului de proprietate (servitute, uzufruct, uz, abitație)
  • Acțiuni în stabilirea și respectarea limitelor dreptului de proprietate
  • Anulare contracte vânzare-cumpărare
  • Acțiuni în revendicare
  • Evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept