Edit

Today, Barry’s is on the cusp of continued global expansion with over 100,000 members working out weekly in studios in over a dozen different countries.

 Moștenirea. Cotele succesorale

Moştenirea se cuvine, în ordinea şi după regulile stabilite în Codul civil, soțului supraviețuitor şi rudelor defunctului, şi anume descendenților, ascendenților şi colateralilor acestuia, după caz.

În lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, patrimoniul defunctului se transmite comunei, oraşului sau, după caz, municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moştenirii.

Rudele defunctului vin la moştenire în următoarea ordine:

a) clasa întâi: descendenții;

b) clasa a doua: ascendenții privilegiați şi colateralii privilegiați;

c) clasa a treia: ascendenții ordinari;

d) clasa a patra: colateralii ordinari.

Descendenții sunt copiii defunctului şi urmaşii lor în linie dreaptă la nesfârşit.

Ascendenții privilegiați sunt tatăl şi mama defunctului.

Colateralii privilegiați sunt frații şi surorile defunctului, precum şi descendenții acestora, până la al patrulea grad inclusiv cu defunctul.

Ascendenții ordinari sunt rudele în linie dreaptă ascendentă ale defunctului, cu excepția părinților acestuia. (de exemplu: bunicii, străbunicii)

Colateralii ordinari sunt rudele colaterale ale defunctului până la gradul al patrulea inclusiv, cu excepția colateralilor privilegiați. (de exemplu: unchi, mătuși, veri primari)

Soțul supraviețuitor îl moşteneşte pe soțul decedat dacă, la data deschiderii moştenirii, nu există o hotărâre de divorț definitivă.

Soțul supraviețuitor este chemat la moştenire în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori legali.

Care sunt cotele succesorale?

Cota soțului supraviețuitor este de:

  • un sfert din moştenire, dacă vine în concurs cu descendenții defunctului;
  • o treime din moştenire, dacă vine în concurs atât cu ascendenți privilegiați, cât şi cu colaterali privilegiați ai defunctului;
  • o jumătate din moştenire, dacă vine în concurs fie numai cu ascendenți privilegiați, fie numai cu colaterali privilegiați ai defunctului;
  • trei sferturi din moştenire, dacă vine în concurs fie cu ascendenți ordinari, fie cu colaterali ordinari ai defunctului.

Descendenții defunctului înlătură moştenitorii din celelalte clase şi vin la moştenire în ordinea proximității gradului de rudenie.

În concurs cu soțul supraviețuitor, descendenții defunctului, indiferent de numărul lor, culeg împreună trei sferturi din moştenire.

Moştenirea sau partea din moştenire care li se cuvine descendenților se împarte între aceştia în mod egal, când vin la moştenire în nume propriu, ori pe tulpină, când vin la moştenire prin reprezentare succesorală.

Ascendenții privilegiați şi colateralii privilegiați vin la moştenire dacă descendenții nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a moşteni. După cum am văzut deja, dacă soțul supraviețuitor vine la moştenire în concurs atât cu ascendenți privilegiați, cât şi cu colaterali privilegiați ai defunctului, partea cuvenită clasei a doua este de două treimi din moştenire, iar dacă soțul supraviețuitor vine la moştenire în concurs fie numai cu ascendenți privilegiați, fie numai cu colaterali privilegiați ai defunctului, partea cuvenită clasei a doua este de o jumătate din moştenire.

Moştenirea sau partea din moştenire cuvenită ascendenților privilegiați şi colateralilor privilegiați se împarte între aceştia în funcție de numărul ascendenților privilegiați care vin la moştenire, după cum urmează:

  • în cazul în care la moştenire vine un singur părinte, acesta va culege un sfert, iar colateralii privilegiați, indiferent de numărul lor, vor culege trei sferturi;
  • în cazul în care la moştenire vin 2 părinți, aceştia vor culege împreună o jumătate, iar colateralii privilegiați, indiferent de numărul lor, vor culege cealaltă jumătate.

Moştenirea sau partea din moştenire cuvenită ascendenților privilegiați se împarte între aceştia în mod egal, iar moştenirea sau partea din moştenire cuvenită colateralilor privilegiați se împarte între aceştia în mod egal.

Ascendenții ordinari vin la moştenire dacă descendenții, ascendenții privilegiați şi colateralii privilegiați nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a moşteni.

După cum am văzut deja, în concurs cu soțul supraviețuitor, ascendenții ordinari ai defunctului, indiferent de numărul lor, culeg împreună un sfert din moştenire. Moştenirea sau partea din moştenire cuvenită ascendenților ordinari de acelaşi grad se împarte între aceştia în mod egal.

Colateralii ordinari vin la moştenire dacă descendenții, ascendenții privilegiați, colateralii privilegiați şi ascendenții ordinari nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a moşteni.

Colateralii ordinari vin la moştenire în ordinea gradelor de rudenie cu defunctul. În concurs cu soțul supraviețuitor, colateralii ordinari ai defunctului, indiferent de numărul lor, culeg împreună un sfert din moştenire. Moştenirea sau partea din moştenire cuvenită colateralilor ordinari de acelaşi grad se împarte între aceştia în mod egal.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.