Edit

Today, Barry’s is on the cusp of continued global expansion with over 100,000 members working out weekly in studios in over a dozen different countries.

 De la ce vârstă răspundem penal?

Stiați că și minorii răspund penal dacă săvârșesc o infracțiune? Răspunsul este da.

Codul penal reglementează categoriile de vârstă și tipurile de răspundere, existând următoarele reguli:

 • Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal.
 • Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ*.
 • Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii.

*Discernământul reprezintă capacitatea psihică a unei persoane de a-și da seama de caracterul și urmările faptei pe care o săvârșește și de a-și manifesta conștient voința în raport cu fapta respectivă. De obicei, pentru a vedea dacă minorul a avut sau nu discernământ, în cadrul procesului penal se va efectua o expertiză a acestuia.

Ce pedepse se pot lua față de minori?

Faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate.

Se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri:

 • dacă a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat;
 • atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă.

Care sunt măsurile educative?

1. Măsurile educative neprivative de libertate sunt:

– stagiul de formare civică;

– supravegherea;

– consemnarea la sfârşit de săptămână;

– asistarea zilnică.

2. Măsurile educative privative de libertate sunt:

– internarea într-un centru educativ;

– internarea într-un centru de detenţie.

Ce obligații pot fi impuse minorului pe durata executării măsurilor educative?

 • să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională;
 • să nu depăşească, fără acordul serviciului de probaţiune, limita teritorială stabilită de instanţă;
 • să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanţă;
 • să nu se apropie şi să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanţii la săvârşirea infracţiunii ori cu alte persoane stabilite de instanţă;
 • să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta;
 • să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală.

Dacă, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate şanse mai mari de îndreptare.

De asemenea, instanţa dispune încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, când apreciază că menţinerea acestora nu mai este necesară.

Ce se întâmplă dacă minorul nu respectă obligațiile impuse de către instanță?

Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse, instanţa dispune:

 • prelungirea măsurii educative, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta;
 • înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;
 • înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, iniţial, s-a luat măsura educativă neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă.

Se schimbă în vreun fel situația minorului dacă, în timpul executării unei măsuri educative neprivative de libertate, acesta săvârșește o nouă infracțiune sau dacă este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior?

Da, în acest caz, instanţa dispune:

 • prelungirea măsurii educative luate iniţial, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta;
 • înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;
 • înlocuirea măsurii luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate.

Atenție!!! Dacă în cursul executării unei măsuri educative privative de libertate persoana internată, care a împlinit vârsta de 18 ani, are un comportament prin care influenţează negativ sau împiedică procesul de recuperare şi reintegrare a celorlalte persoane internate, instanţa poate dispune continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar.

Aceste dispoziții se aplică şi majorilor care, la data săvârşirii infracţiunii, aveau vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani.

Când, la data pronunţării hotărârii prin care s-a luat o măsură educativă privativă de libertate, infractorul a împlinit vârsta de 18 ani, instanţa, ţinând seama de posibilităţile sale de îndreptare, de vârsta acestuia, precum şi de celelalte criterii de individualizare a pedepsei, poate dispune executarea măsurii educative într-un penitenciar.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.