Edit

Today, Barry’s is on the cusp of continued global expansion with over 100,000 members working out weekly in studios in over a dozen different countries.

 Copiii care săvârșesc infracțiuni au obligația de a participa la programe speciale de consiliere psihologică

În Monitorul Oficial a fost publicată Legea 291/2023, lege care prevede modificarea și completarea art. 84 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și completarea art. 121 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

Ce înseamnă acest lucru?

Părinții copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal au obligația de a participa la programele speciale de consiliere psihologică organizate de direcția generală de asistență socială și protecția copilului sau de alte instituții de specialitate publice sau private.

Copilul va participa la programele speciale de consiliere psihologică, cu acordul părinților sau al altui reprezentant legal, dacă instanța judecătorească nu dispune altfel. În lipsa acordului părinților, măsura poate fi dispusă de către instanța judecătorească.

În cazul în care, împotriva minorului se dispune o măsură educativă neprivativă de libertate, instanța poate impune minorului să participe, singur sau, după caz, împreună cu părinții sau cu un alt reprezentant legal, la programele speciale de consiliere psihologică organizate de direcția generală de asistență socială și protecția copilului sau de alte instituții de specialitate publice sau private.

De la ce vârstă răspundem penal?

Art. 113 din Codul penal prevede următoarele:

(1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal.

(2) Minorul care are vârsta între 14 și 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ.

(3) Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii.

Din punctul meu de vedere, această modificare este oportună în contextul în care, în ultimul timp, a crescut infracționalitatea în rândul minorilor, iar cei mai mulți dintre ei au nevoie de sprijin și suport moral pentru a se reintegra în societate, inclusiv consiliere psihologică de specialitate pentru a putea înțelege care sunt consecințele negative ale comiterii unei fapte penale și ce înseamnă o conduită potrivită.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.