Edit

Today, Barry’s is on the cusp of continued global expansion with over 100,000 members working out weekly in studios in over a dozen different countries.

 Cazierul judiciar și în format electronic

În data de 3 ianuarie 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea 3/2023 pentru completarea art. 28 din Legea 290/2004 privind cazierul judiciar.

Astfel, conform noilor dispoziții: „La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în urma consemnării opțiunii în cererea-tip prevăzută la alin. (1) și (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit și în formă electronică. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice. Noțiunea de semnătură electronică calificată are înțelesul dat de dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.”

Articolul II din aceeași lege prevede faptul că: „În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, sunt stabilite procedurile pentru eliberarea în formă electronică a cazierului judiciar.”

Acest ultim lucru înseamnă că obținerea cazierului judiciar în format electronic nu va fi posibilă imediat, ci, cel puțin teoretic, abia peste 6 luni, adică din vară.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.